• ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН СУРГАЛТЫН ТӨВӨӨС ЦАХИМ СУРГАЛТ /ОНЛАЙН/-ЫГ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА.
  • ТӨВ, ОРОН НУТГИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙЧ НАРЫН “ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СЭТГЭЛ ЗҮЙЧДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ НЬ” СЭДЭВТ 5 ХОНОГИЙН СУРГАЛТЫГ ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ АЛБА, СУРГАЛТЫН ТӨВ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
  • ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА СУРГАЛТЫН ТӨВ, "АБСОЛЮТ" ГАДААД ХЭЛНИЙ ТӨВ ХАМТРАН АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО
  • ИРГЭНИЙ БОЛОН ХАРУУЛ, ХАМГААЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
  • ЦЕГ-ын Сургалтын төвийн 2016 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  • Сургалтын төвийн 2016 оны 1-р сарын Авлага, өглөгийн дэлэгрэнгүй мэдээ
  • Сургалтын төвийн 2016 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  • Сургалтын төвөөс хийгдсэн 5 сая төгрөгнөөс дээш орлого, зарлагын гүйлгээ 1 сар
  • ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН 36 АЖИЛТАН БЭЛТГЭГДЛЭЭ
  • ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ, ХАРЬЦАА, ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
ИРГЭНИЙ БОЛОН ХАРУУЛ, ХАМГААЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
..
2016-04-21
ХАРИЛЦАН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОЖ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХААР БОЛОВ.
..
2015-04-18
АЛБА ХААГЧДЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТУУД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
..
2015-04-29
2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА БОЛЛОО
..
2015-07-07
Сургалт, дадлагын төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.
Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, тэргүүн комиссар Р.Чингис Сургалт, дадлагын төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа...
2015-01-17
АЛБА ХААГЧДЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТУУД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
..
2015-05-29
ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ, ХАРЬЦАА, ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
..
2015-09-17
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2015 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ 05 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ СУРГАЛТ, ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭВ
..
2015-04-29
ГАЛТ ЗЭВСЭГ, АГСАМЖ ХЭРЭГЛЭХ УР ЧАДВАРЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
..
2015-06-25
СУРГАЛТЫН ТӨВД 2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 02-04-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ, СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ СУРГАГЧ БАГШ НАРЫН НЭРС
..
2015-09-01
Мэдээ оруулаагүй байна
Статистик мэдээ
  • 2016-10-14
Эрэн сурвалжилж байна