• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Короновируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ариутгал хадваргүйжүүлэлт хийв.

2020-11-17
Короновируст  халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ариутгал хадваргүйжүүлэлт хийв.

Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн энэ оны "Түр хүрээ байгуулах тухай" ... дугаар тушаалын дагуу байгуулагдсан "Ариутгал халдваргүйтгэлийн багийн бүрэлдэхүүн" тус төвд энэ оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр алба хаагчдын өрөө, сургалтын танхим, сонсогч нарын байранд короновируст  халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ариутгал хадваргүйжүүлэлт хийв.