• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХӨТӨЧ ЦАГДАА БЭЛТГЭХ НЬ “ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-11-17
“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДТЭЙ ХАРИЛЦАХ  ХӨТӨЧ ЦАГДАА БЭЛТГЭХ НЬ “ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвөөс Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газартай хамтран “ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах хөтөч цагдаа бэлтгэх нь” сэдэвт модуль сургалтыг энэ оны 11 дүгээр сарын 16-19- ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

 

Сургалтад аймаг дахь цагдаагийн газар, хэлтсийн алба хаагчид хамрагдаж байгаа бөгөөд эдгээр алба хаагчид дохионы хэлний сургалтад хамрагдсанаараа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, тэднээс ирүүлж байгаа дуудлага, мэдээлэл, өргөдөл, гомдлыг цаг алдалгүй хүлээн авч хуулийн хүрээнд шийдвэрлэх, тэдний эрхийг хангах боломж бүрдэх юм.