• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Цаг үе үйл явдал
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВӨӨС 2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТУУД
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/46 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх 2018 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө"-ний дагуу 2018 оны 1 дүгээр улиралд 16 удаагийн 842 цагийн сургалтад Алба, нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн 58 байгууллагын 577 алба хаагч, 163 иргэдийг сургалтад хамруулсан байна.
Онцгой байдлын ерөнхий газар Сургалтын төвтэй хамтран ажиллахаар болов
Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга бригадын генерал Т.Бадрал, Санхүү хангалт үйлчилгээний газрын дарга, онцгой байдлын хурандаа Р.Бадам, сургалтын мэргэжилтэн З.Баттулга нар сургалтын төв дээр зочилж цагдаагийн алба хаагчдын давтан болон мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, сургалтын анги танхимуудтай танилцаж, сургуультай нохдын үзүүлэх тоглолтыг үзэж сонирхлоо.
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА СУРГАЛТЫН ТӨВ, "АБСОЛЮТ" ГАДААД ХЭЛНИЙ ТӨВ ХАМТРАН АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО
Гадаад хэл сургалтын “Абсолют” төв нь нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэгч байгууллагын хувьд Цагдаагийн Ерөнхий газрын сургалтын төвтэй хамтран цагдаагийн алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэхэд хамтран ажиллахаар боллоо.