• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Цагдаагийн байгууллагын алсын хараа

АЛСЫН ХАРАА

“Ажил, үйлчилгээ нь нийгмийн хөгжлийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад бүрэн нийцсэн, амар тайван амьдралын баталгааг хангасан тэргүүлэх байгууллага болох”

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

"Хуулийг дээдлэн хүний эрхийг хамгаалж, амар тайван амьдарлын баталгааг хангах"