• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Шилэн дансны талаар мэдээлэл өгөх албан тушаалтны анкет

Шилэн дансны мэдээллийн талаар холбогдох ажилтны мэдээлэл

1. Б.Цогтбаяр - 70191581 /ЦДЦ-ийн сургалтын нэгдсэн төвийн дарга/

2. М.Мөнх-Эрдэнэ - 70191584 /ЦДЦ-ийн сургалтын нэгдсэн төвийн ахлах нягтлан бодогч /