• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Онцгой байдлын ерөнхий газар Сургалтын төвтэй хамтран ажиллахаар болов

2017-02-13

    Шинэчлэн батлагдсан Цагдаагийн албаны тухай хуулиар "Цагдаагийн алба хаагч нь гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах болон авран хамгаалах зорилгоор албаны нохой ашиглах болсонтой холбогдуулан тус төвийн Албаны нохойн сургалтын хэлтэст төөрсөн хүн, цогцос эрэн хайх чиглэлийн нохойг сургаж эхэлж байгаа юм.

    Онцгой байдлын ерөнхий газар нь аврах эрэн хайх ажиллагааны чиглэлээр албаны нохойг үйл ажиллагааны чиглэлээр албаны нохойг үйл ажиллагаандаа ашиглахаар төлөвлөж буйтай холбогдуулан Онцгой байдлын ерөнхий газрын нохойн сургуультай нохдыг бэлтгэх чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалтын төвтэй хамтран ажиллахаар болов.