• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Шилэн данс
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЦЕГ-ын ЦДЦ-ийн Сургалтын нэгдсэн төвийн 2018 оны 12 дугаар сарын Авлага, өглөгийн дэлгэрэнүй мэдээ
ЦЕГ-ын ЦДЦ-ийн Сургалтын нэгдсэн төвийн 2018 оны 12 дугаар сарын Авлага, өглөгийн дэлгэрэнүй мэдээ
2019-01-07
ЦЕГ-ын ЦДЦ-ийн Сургалтын нэгдсэн төвийн 2018 оны 11 дүгээр сарын Авлага, өглөгийн дэлгэрэнүй мэдээ
ЦЕГ-ын ЦДЦ-ийн Сургалтын нэгдсэн төвийн 2018 оны 11 дүгээр сарын Авлага, өглөгийн дэлгэрэнүй мэдээ
2018-12-04
ЦЕГ-ын ЦДЦ-ийн Сургалтын нэгдсэн төвийн 2018 оны 10 дугаар сарын Авлага, өглөгийн дэлгэрэнүй мэдээ
ЦЕГ-ын ЦДЦ-ийн Сургалтын нэгдсэн төвийн 2018 оны 10 дугаар сарын Авлага, өглөгийн дэлгэрэнүй мэдээ
2018-11-05
ЦДЦ-ийн Сургалтын нэгдсэн төвийн 2018 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
ЦДЦ-ийн Сургалтын нэгдсэн төвийн 2018 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
2018-09-11
ЦДЦ-ийн Сургалтын нэгдсэн төвийн 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
ЦДЦ-ийн Сургалтын нэгдсэн төвийн 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
2018-04-10
ЦДЦ-ийн Сургалтын нэгдсэн төвийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
ЦДЦ-ийн Сургалтын нэгдсэн төвийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
2018-04-10
ЦЕГ-ын Сургалтын нэгдсэн төвийн 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл
ЦЕГ-ын Сургалтын нэгдсэн төвийн 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл
2017-07-10
АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
Байгууллагын 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Үндэсний аудитын газраас хяналт хийсэн бөгөөд бие даасан дүгнэлт гараагүй, аудитын дүгнэлт нь ЦЕГ-ын нэгдсэн дүгнэлтэд тусгагдсан болно.
2017-04-06
Дээд газраас батлагдсан төсвийн хуваарь
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН САР, УЛИРАЛЫН БАТЛАГДСАН ХУВААРИЙГ ЭНД - ЭЭС ТАТАЖ ҮЗНЭ ҮҮ.
2017-03-06
Хандив, тусламжийн орлого, зарлага
Хандив, тусламжийн орлого, зарлага
2017-03-06
Худалдан авах ажиллагаа
2016 оны батлагдсан төсөвт хөрөнгө оруулалтын зардал батлагдаж тусгагдаагүй тул Худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй болно.
2017-03-06
2015 оны 3 дугаар улиралын санхүүгийн тайлан, тэнцэл
2015 оны 3 дугаар улиралын санхүүгийн тайлан, тэнцэл
2015-10-21
2015 оны 2 дугаар улиралын санхүүгийн тайлан, тэнцэл
2015 оны 2 дугаар улиралын санхүүгийн тайлан, тэнцэл
2015-09-02
Дээд газраас батлагдсан төсвийн хуваарь
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН СУРГАЛТ, ДАДЛАГЫН ТӨВИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН САР, УЛИРАЛЫН ХУВААРИЙГ ЭНД - ЭЭС ТАТАЖ ҮЗНЭ ҮҮ.
2015-05-26
Хандив, тусламжийн орлого зарлага
Хандив, тусламжийн орлого зарлага
2015-05-26
Худалдан авах ажиллагаа
2015 оны батлагдсан төсөвт хөрөнгө оруулалтын зардал батлагдаж тусгагдаагүй тул Худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй болно.
2015-05-26
2014 оны 4 дүгээр улиралын санхүүгийн тайлан, тэнцэл
2014 оны 4 дүгээр улиралын санхүүгийн тайлан, тэнцэл
2015-05-26