• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Иргэдэд зориулсан сургалт
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Иргэдэд зориулсан галт зэвсгийн сургалт
Галт зэвсгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4-д " Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтыг цагдаагийн байгууллага зохион байгуулж, сургалтын зааврыг цагдаагийн төв байгууллагын дарга батална"
2019-05-28
Гэрээт харуул, хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалт
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Гэрээт харуул, хамгаалалтын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай”  Б/586 дугаар тушаалаар Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв нь Гэрээт харуул хамгаалалтын алба хаагчийг бэлтгэх сургалтыг батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн.
2019-05-28