• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН КОНВЕНЦ

2019-11-13
irmun Авилгын эсрэг НҮБ-ын конвенц хэзээ байгуулагдсан бэ?
2024-04-29 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18
HfjNUlYZ 555
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18
HfjNUlYZ 1'"
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18
HfjNUlYZ lStSc97x') OR 684=(SELECT 684 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18
HfjNUlYZ -5 OR 264=(SELECT 264 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18
HfjNUlYZ RCkFROe0'; waitfor delay '0:0:15' --
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18
HfjNUlYZ 1 waitfor delay '0:0:15' --
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ -1); waitfor delay '0:0:15' --
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18
HfjNUlYZ -1; waitfor delay '0:0:15' --
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ -1' OR 3+259-259-1=0+0+0+1 or 'sFXMMB9w'='
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ -1' OR 2+259-259-1=0+0+0+1 or 'sFXMMB9w'='
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ 1
2023-06-18 Хариулах
1'" 1
2023-06-18 Хариулах
HfjNUlYZ'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1
2023-06-18 Хариулах