• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ДУНД, ГҮНЗГИЙ ШАТНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ДУНД, ГҮНЗГИЙ ШАТНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

                         Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны А/07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2022 оны сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-ний дагуу гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор Абсолют гадаад хэлний төвтэй хамтран англи хэлний дунд-гүнзгий шатны 2 сарын эрчимжүүлсэн сургалтыг энэ оны 3,9 дүгээр саруудад зохион байгууллаа.Сургалтад төв, орон нутгийн 14 алба хаагчид хамрагдсанаас А-6, B-6, C-2 үнэлгээтэйгээр 100 хувь амжилттай төгсөж, гэрчилгээ гардан авлаа.