• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.

2018-04-26
ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ХҮНИЙ  ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.

Хүний эрхийн үндэсний комисс, Цагдаагийн ерөнхий газар Монгол улсад хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр олон талт арга хэмжээг хамтран зохион байгуулж ирсэн. 2018 онд хамтран ажиллах “Санамж бичиг”-ээ шинэчлэн, цаашид хийх ажлаа тодорхойлж, хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлж байна.

Энэхүү хамтран ажиллах “Санамж бичиг”, Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2018 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх сургалт эхэллээ.

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор алба хаагчдад хүний эрхийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлж, хүний эрхийн сургагч багшаар бэлтгэн, тэднээр дамжуулан хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг цаашид тасралтгүй зохион байгуулах юм.

Сургалтаар “Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, зарчим, хүний эрхэд суурилсан хандлага”, “Олон улсын хүний эрхийн гэрээ, механизм”, “Жендерт суурилсан хүчирхийлэл ба гэр бүлийн хүчирхийлэл”, “Хүүхдийн эрх”, “Амьд явах, халдашгүй чөлөөтэй байх эрх”, “Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх чөлөө”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх” зэрэг сэдвүүдээр Хүний эрхийн үндэсний комиссын сургагч багш нар багаар болон кейс дээр ажиллах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах хэлбэрээр явуулж байна.

  Сургалт энэ оны 04 дүгээр сарын 25-наас 27-ны өдрүүдэд үргэлжлэх бөгөөд төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын 26 алба хаагч хамрагдаж байна.