• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

2019-11-13
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ
fnfOzvSR 555
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR @@JcrO7
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1'"
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR VVVKbQV9' OR 859=(SELECT 859 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR eMZphU9D') OR 104=(SELECT 104 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -5 OR 525=(SELECT 525 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1 waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1); waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1; waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1" OR 2+555-555-1=0+0+0+1 --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1" OR 3+555-555-1=0+0+0+1 --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1' OR 2+590-590-1=0+0+0+1 or 'KpJ8MzAE'='
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb__${98991*97996}__::.x
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1' OR 3+590-590-1=0+0+0+1 or 'KpJ8MzAE'='
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1' OR 2+412-412-1=0+0+0+1 --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb{{98991*97996}}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1' OR 3+412-412-1=0+0+0+1 --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb{{{this}}}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 98991*97996*98991*97996
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb{{"abc"|title}}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb#set($x=98991*97996)${x}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb<%=98991*97996%>xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb{{=98991*97996}}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb{#98991*97996}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb#{98991*97996}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR <%={{={@{#{${dfb}}%>
2023-03-02 Хариулах