• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг ашиглах, эзэмших, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалт явагдаж байна

2021-11-12
Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг ашиглах, эзэмших, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалт явагдаж байна