• Нүүр хуудас
 • Холбоо барих
 • Асуулт хариулт
 • Иргэний хяналт

АЛБА ХААГЧ НАРТ ГАЛТ ЗЭВСГИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2019-03-14
               АЛБА ХААГЧ НАРТ ГАЛТ ЗЭВСГИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/145 дугаар тушаалаар баталсан журам, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/208 дугаар тушаалаар баталсан журмуудын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Тээврийн цагдаагийн албаны 572 алба хаагч нарт “Галт зэвсгийн мэргэшүүлэх сургалт”-ыг танхимын болон дадлага сургуулилтын хэлбэрээр 3 хоногийн хугацаатайгаар 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны хооронд зохион байгуулж байна.